One Malaysia Community
What's happening around Malaysia

Posts Tagged ‘Suruhanjaya Bebas Pencegahan Rasuah

Bisakah SPRM ikut model ICAC Hong Kong?

December 14, 2010

Bisakah SPRM ikut model ICAC Hong Kong? Written by Faisal Mustaffa Pengalaman bertemu sendiri dengan salah seorang bekas ahli Suruhanjaya Bebas Pencegahan Rasuah Hong Kong (ICAC) pada Nov 14 lepas sempat memberi aku sedikit sebanyak latar belakang suruhanjaya tersebut dan bagaimana ianya telah mengubah persepsi dunia mengenai rasuah di Hong Kong. Aku berkongsi pendapat bersama […]