One Malaysia Community
What's happening around Malaysia

Posts Tagged ‘Audit

Sampai Bila Mahu Begini? – Skandal ‘PKFZ-like’ Dalam Bikinan – Ketua Audit Negara.

December 27, 2010

Sampai Bila Mahu Begini? – Skandal ‘PKFZ-like’ Dalam Bikinan – Ketua Audit Negara. by Dr. Dzul Dr Dzukefly Ahmad, AJK PAS Pusat. Laporan Ketua Aduit Negara (KAN) 2009 lewat dibentangkan kali ini. Selalu ia mendahului atau bersekali dengan Bajet. Apa jua disebalik muslihat PM Najib membentangkannya kemudian termasuk ianya tidak mahu membayangi Bajet atau Program […]